રાજ્યના પોલીસ ખાતામાં મોટા પાયે બદલીઓઃ 106 DySP કક્ષાના અધિકારી બદલાયા, જાણો કોણ બદલાયા, કોને ક્યાં મૂકાયા ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 8 October 2017 5:28 PM

LATEST PHOTOS