રાજ્યના 43 ડેપ્યુટી કલેક્ટરોની બદલી કરાઈ. જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 1 October 2017 12:30 PM

LATEST PHOTOS