કોંગ્રેસના ગદ્દાર ધારાસભ્ય કરમશી પટેલે દીકરાની મદદથી કઈ રીતે બેંગલોર બેઠા બેઠા ભાજપ સાથે કર્યો સોદ્દો?

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 9 August 2017 11:15 AM

LATEST PHOTOS