વિધાનસભા અધ્યક્ષની ખુરશી પર બેસી ફોટો પડાવનાર યુવકે માંગી માફી, ભાજપનો કાર્યકર હોવા અંગે શું કર્યો ખુલાસો, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS