આનંદીબેન અને અમિત શાહ વચ્ચે બે કલાક સુધી ચાલેલી બેઠકમાં શું થઈ ચર્ચા?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 3 October 2017 10:46 AM

LATEST PHOTOS