રૂપાણી કેબિનેટની બેઠક શરૂ, જાણો કયા 'નારાજ' પ્રધાન રહ્યા ગેરહાજર?

By:hareshkanzariya | Last Updated: Wednesday, 3 January 2018 11:09 AM Tags : Gujarat Bjp Koli Samaj Rupani Cabinet Vijay Ruapi

LATEST PHOTOS