શંકરસિંહ વાઘેલાને મોદી રાજ્યપાલ બનાવીને ક્યાં મોકલશે ? બાપુએ શું આપ્યો જવાબ ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 2 February 2018 10:25 AM

LATEST PHOTOS