શંકરસિંહે બીજું વચન પણ તોડ્યું, રાજકીય પાર્ટી બનાવવા અરજી, જાણો કોને કર્યા આગળ ? પુત્ર મહેન્દ્રસિંહ શું કરશે ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 8 October 2017 10:25 AM

LATEST PHOTOS