શંકરસિંહ જે પાર્ટીના ચિહ્ન પર ચૂંટણી લડવાના છે તે હિંદુસ્તાન કોંગ્રેસ પાર્ટી ક્યાંની છે ? કોણ છે પાર્ટીના સ્થાપક ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 25 October 2017 3:25 PM

LATEST PHOTOS