ગુજરાત બજેટ 2018-19: ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનોને મળશે 3000 રૂપિયાનું ભથ્થુ, બીજી કઈ કરી જાહેરાતો, જાણો વિગત
ગુજરાત બજેટ 2018-19: ગુજરાતના બેરોજગાર યુવાનોને મળશે 3000 રૂપિયાનું ભથ્થુ, બીજી કઈ કરી જાહેરાતો, જાણો વિગત

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રી નીતિન પટેલ

નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં 60 ટકા મતદાન નોંધાયું,19મીએ પરીણામ જાહેર થશે
નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં 60 ટકા મતદાન નોંધાયું,19મીએ પરીણામ જાહેર થશે

અમદાવાદ: રાજ્યની 75 નગરપાલિકા માટે યોજાયેલી ચૂંટણીનું મતદાન શાંતિપૂર્ણ