મોરબીઃ 9 વર્ષની છોકરીનાં 17 વર્ષના છોકરા સાથે લગ્ન થવાનાં હતાં ને શું થયું?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 13 February 2018 12:38 PM Tags : 17 year old young man 9 year old girl halwad marriage morbi

LATEST PHOTOS