સટ્ટાબજારના મતે ગુજરાતમાં ભાજપ જીતશે, જાણો કેટલી બેઠકો મળવાનો અંદાજ ? કોંગ્રેસ-ભાજપનો શું છે ભાવ?

LATEST PHOTOS