અમદાવાદઃ પરીણિતાને અન્ય યુવક સાથે બંધાયા સંબંધ, તેના ઘરે જઈને કર્યો આપઘાત, સ્યુસાઈડ નોટમાં શું લખ્યું?

LATEST PHOTOS