આખરે ભરતસિંહ સોલંકીની કોંગ્રેસ પ્રમુખપદેથી વિદાય, ક્યા યુવા નેતાની આશ્ચર્યજનક રીતે પ્રમુખપદે કરાઈ પસંદગી ?

LATEST PHOTOS