ભાવનગરઃ ખારા પાણીને કારણે જમીન થઇ રહી હતી બંજર, ખેડૂતોએ જાતે જ પાળો બાંધવાની કરી શરૂઆત

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 30 March 2018 6:15 PM

LATEST PHOTOS