ગુજરાતની આ બેઠક પર ભાજપના કયાં ઉમેદવાર અને પાસ કન્વીનર વચ્ચે થઈ ગાળાગાળી-મારામારી, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS