રૂપાણી સરકારની મળી પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક, મંત્રીઓના ખાતા ફાળવાયા, કયા મંત્રીને કયું ખાતું મળ્યું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS