વિજય રૂપાણીએ કાઠિયાવાડી લહેકા સાથે સ્કુલ સંચાલકોને કરી ટકોર, ફીને લઈને CMએ શું કરી ટકોર, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS