અમિત શાહે બનાવી નવી રણનીતિ: કોંગ્રેસનો ગઢ તોડવા ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં કર્યું ચૂંટણી મંથન

LATEST PHOTOS