‘પાટીદારોને બંધારણીય અનામત મળે તો બધા કોંગ્રેસી પાટીદાર ધારાસભ્યો ભાજપમાં જોડાવા તૈયાર’, ક્યા કોંગ્રેસી ધારાસભ્યે કર્યું આ એલાન?

LATEST PHOTOS