‘મટન ખાવાથી ઉર્દુ ના આવડે, તેમ જનોઈ પહેરવાથી બ્રાહ્મણ ન થવાય’, ભાજપના ક્યા નેતાએ કર્યો આ બફાટ, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS