હોળી પછી ભરતસિંહ સોલંકીને વિદાય કરીને બનાવાશે નવા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ? જાણો કોણ બની શકે પ્રદેશ પ્રમુખ?

LATEST PHOTOS