કોંગ્રેસની હારમાં પણ જીત છે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ચૂંટણી જીતાડવામાં મદદ નથી કરી તેમની સામે લેવાશે પગલાં, કોંગ્રેસના કયા નેતાએ આવું કહ્યું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS