ગુજરાતમાં સ્પીકરપદ માટે વહેતાં થયાં નવાં જ બે નામ, ક્યારે મળશે વિધાનસભાની પહેલી બેઠક? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS