વાંસદામાં એક જ રાતમાં ભૂકંપના 12 આંચકા આવતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 6 November 2017 12:43 PM

LATEST PHOTOS