ભરૂચમાં અર્ધનગ્ન હાલતમાં યુવાન 130 ફૂટ ઊંચા મોબાઈલ ટાવર પર કેમ ચઢ્યો? જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS