પોરબંદર: પુત્રીની નજર સમક્ષ જ પિતા પર ચાર શખ્સોએ ધારિયાથી હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS