ગાંધીનગર: જાહેરમાં ટોળું હથિયારો લઈને આવ્યું અને માણસામાં મચાવ્યો આતંક, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS