ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતના 12 બેઠકના આવ્યા પરિણામ, કોંગ્રેસ અને ભાજપને કેટલી બેઠકો મળી, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS