જામનગરઃ લગ્નનના પાંચ દિવસ પહેલાં જ યુવતીને યુવક ભગાડી ગયો, લગ્ન નોંધણી માટે પહોંચતા શું થયું?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 10 April 2018 12:52 PM Tags : dhrol Girl Kidnap love jehad

LATEST PHOTOS