રૂપાણી સરકારે સરકારી કર્મચારીઓને આડકતરી રીતે ગણાવ્યા 'કામચોર', જાણો શું કહ્યું

LATEST PHOTOS