આઈબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે અત્યારે ચૂંટણી થાય તો ભાજપ કોંગ્રેસને કેટલી બેઠકો મળે, બન્નેના પગ તળેથી સરકી ગઈ જમીન

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 1 September 2017 3:50 PM Tags : BJP congress gujarat polls Gujarat Election 2017 gujarat polls 2017

LATEST PHOTOS