ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયત: 36માંથી 32 બેઠકોના આવ્યા પરિણામ, કોંગ્રેસ અને ભાજપને કેટલી બેઠકો મળી, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS