‘અમિત શાહ મારું એન્કાઉન્ટર કરાવી નાંખશે, મારા જીવનો ખતરો છે’, કયા ઉમેદવારે કર્યો આવો આક્ષેપ, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS