રાજકોટમાં ધૂળેટીના બહાને યુવતીઓ સાથે અશ્લીલ હરકતો કરનારો વિકૃત ભાજપનો કાર્યકર હોવાની ચર્ચા, ભાજપે શું કરી સ્પષ્ટતા?

LATEST PHOTOS