બાયડ: પત્ની સુઈ રહી હતી ત્યારે પતિએ જ પત્નીનું ગળું કાપીને કરી હત્યા પછી શું થયું, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS