ખેડા-બનાસકાંઠામાં કઈ જિલ્લા પંચાયત પર ભાજપનો કબજો નક્કી? કોંગ્રેસ ક્યાં નીકળી આગળ? જાણો બંને પંચાયતનાં લેટેસ્ટ પરિણામ

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 23 February 2018 12:09 PM Tags : BJP win BJP win in Kheda Jilla Panchayat Gujarat Election Kheda BJP win

LATEST PHOTOS