ઉદેયપુરમાં નરેશ પટેલના પુત્રના ‘શાહી’ મેરેજ: નરેશ પટેલ પત્ની સાથે ઝૂમી ઉઠ્યા, જુઓ તસવીરો

LATEST PHOTOS