રાહુલે ગુજરાતના આ યુવા નેતાને કોંગ્રેસમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે સોંપી બહુ મોટી જવાબદારી, જાણો કોણ છે આ નેતા?

LATEST PHOTOS