તહેવારની મજા બગાડશે વરસાદ! આગામી પાંચ દિવસ રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડશે

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 12 August 2017 7:28 AM Tags : flood flood gujarat gujarat flood Gujarat rain Rain In Gujarat

LATEST PHOTOS