ગુજરાતી જીવાદોરી નર્મદા ડેમમાં કેમ ખૂટ્યું પાણી, સરકાર લોકોને પાણી આપવા માટે શું કરશે, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS