ગુજરાતમાં ભાજપ 160 બેઠકો જીતશે: ભાજપના કયા કેન્દ્રીય મંત્રીએ ગુજરાતમાં આવું કહ્યું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS