જાન લઈને જઈ રહેલ ટ્રક પુલ પરથી નીચે ખાબકતાં 20થી વધુનાં મોત, તસવીરો જોઈને હચમચી જશો

LATEST PHOTOS