પાટીદારોની છોકરીઓને બીજા સમાજ કે ધર્મના છોકરાઓ સાથે લવ મેરેજ નહીં કરવા દઈએ, ક્યા પાટીદાર નેતાએ કર્યો આ હુંકાર?

LATEST PHOTOS