ભરૂચ: રાજપૂત સમાજના યુવાનોએ ભાજપના સાસંદ પરેશ રાવલને બતાવ્યો પરચો, પછી શું થયું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS