રાજકોટ: નરેશ પટેલના પુત્ર શિવરાજ અને ચાર્વિનું ‘ભવ્ય’ રિસેપ્શન, નેતાઓ સહિત ખાસ મહેમાનોએ આપી હાજરી

LATEST PHOTOS