ગુજરાત સરકારે વકફ બોર્ડમાં અહમદ પટેલ અને કોંગ્રેસના બીજા ક્યા ધારાસભ્યની કરી નિમણૂક? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS