સુરતઃ ધનિક સસરાએ પૂત્રવધુને કહ્યું, ‘તારો પતિ નામર્દ છે, તેનાથી કંઈ નહીં થાય, હું તને સંતોષ આપીશ’

LATEST PHOTOS