અમદાવાદ-હિંમતનગર હાઈવેના ટોલ ટેક્સમાં ઝીંકાયો વધારો, જાણો હવે કેટલો ચૂકવવો પડશે ટોલ ટેક્સ?

LATEST PHOTOS