અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસવેના ટોલ ટેક્સમાં ઝીંકાયો વધારો, જાણો હવે કેટલો ચૂકવવો પડશે ટોલ ટેક્સ?

LATEST PHOTOS